Policyer

Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på exempel finanser, kommunikation eller upphandling. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.