Tillgänglighetsredogörelse

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Helsingborgs stads webbplats styrning. helsingborg.se och våra digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att vår webbplats och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatsen styrning.helsingborg.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer på myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från styrning.helsingborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till kontaktcenter@helsingborg.se. Svarstiden är normalt en vecka.
  • Ring 042-10 50 00.
  • På Teletals webbplats får du hjälp att ringa.

Testningsmetod

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av styrning.helsingborg.se Senaste bedömningen gjordes den 7 juli 2020.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till kontaktcenter@helsingborg.se. Svarstiden är normalt en vecka.
  • Ring 042-10 50 00.
  • På Teletals webbplats får du hjälp att ringa.Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för styrning.helsingborg.se och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018.

Aria uppmärkning
För närvarande har vi en inkomplett struktur av aria-attribut på webbplatsen. Vi jobbar med att åtgärda bristerna och planerar att vara klara med detta under 2021.

Bilder
Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter). Vi jobbar med att åtgärda detta och räknar med att vara klara under 2021.

Dokument
Det finns pdf-filer på webbplatsen och i våra digitala tjänster som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Ett arbete med att åtgärda detta pågår.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.