Vårdboendeplan 2013-2019

Syftet med vårdboendeplanen är att skapa en långsiktig planering för äldre- och LSS boende i Helsingborg, att skapa en god arbetsmiljö för personalen och en god boendestandard för de boende samt att skapa en god driftsekonomi.