Trafikplan för staden

Trafikplanen är ett handlingsprogram som beskriver hur vi går vidare med olika åtgärder. Trafikplanen innehåller både konkreta förslag till utbyggnader och förslag till mjuka insatser. Förslagen är sorterade under sju arbetsområden som kommer att utgöra kärnan i det arbete som följer då planen är tagen. I trafikplanen betonas med avsikt den tid som kommer efter det politiska beslutet, dvs då planens förslag ska användas och omsättas i praktiska åtgärder och fortsatt planering.