Tillämpningsanvisningar(pdf)

Anvisningarna är ett kompletterande dokument till Helsingborgs stads upphandlingspolicy. Syftet med anvisningarna är att förtydliga hur ett antal viktiga frågor och processer inom inköps-och upphandlingsområdet ska hanteras i Helsingborgs stad.