Skolprogram

Programmet utgör barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning för Helsingborgs stads skolor under mandatperioden. Den tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges politiska program för mandatperioden och de lagar och förordningar som gäller skolväsendet.