Riktlinjer styrdokument

I riktlinjerna beskrivs begrepp, hierarki och utformning av Helsingborgs stads styrdokument. Verksamheterna i Helsingborgs stad styrs bland annat av en rad styrdokument som vi själva har antagit. En fast terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten underlättar både för dem som ska skriva dokumenten och för dem som skall förstå och använda dem i verksamheterna.