Policy och riktlinjer mot mutor i Helsingborgs stad

Anställda och förtroendevalda kan dagligen komma i kontakt med ett stort antal människor och företag. Vid dessa kontakter kan anställda eller förtroendevalda bli erbjudna förmåner eller bli utsatta för påverkan av olika slag. För att motverka förekomsten av mutor inom stadens verksamheter har en policy med tillhörande riktlinjer tagits fram.