Plan för bredbandsutbyggnad

Plan för bredbandsutbyggnad är ett aktiverande styrdokument som tydliggör Helsingborgs stads åtgärder, ansvar, tidsramar och ambitioner för bredbandsutbyggnad. När vi har genomfört dessa åtgärder har vi tagit ytterligare steg mot visionen om Helsingborg 2035.

Bredband är ett samlingsnamn för teknik som tillåter snabba datakommunikationer. Det finns flera olika sätt att tillhandahålla bredband, till exempel via fiber, el-, tele- och tv-kabel. År 2020 ska alla invånare och företag ha tillgång till bredband med höga hastigheter och bra täckning.