Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare ska skapa förutsättningar för att lyckas med en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik. Planen bygger på stadens medarbetar- och ledarpolicy och de fem områden som beskrivs i stadens arbetsgivarpolicy.