Placeringsriktlinjer för Helsingborgs stads stiftelse och donationsförvaltning

Inom Helsingborgs stad förvaltas ca 160 stycken stiftelser. Syftet med placeringsriktlinjerna är att ange inriktning och ramar för stiftelseförvaltningens tillgångar, bland annat med avseende på organisation och ansvarsfördelning, administration, utdelningspolicy och riskhantering.