Naturvårdsplan 1992

Naturvårdsplanen är ett nödvändigt instrument vid tillämpningen av naturresurslagen och plan- och bygglagen. Planen bör ses som en del av ett övergripande miljövårdsarbete där utgångspunkten är den ekologiska produktionen i form av olika växt- och djurarter, naturmiljöer och naturprocesser, kulturlandskapet, samt det rörliga friluftslivets behov.