Näringslivsstrategi 2009

Strategin beskriver hur Helsingborgs stads näringslivsarbete ska bedrivas. Uppdraget är att utveckla Helsingborg och regionen som etablerings-, tillväxt- och besöksort.