Miljöprogram 2011-2015

Miljöprogrammet innehåller mål och etappmål för stadens verksamheter under åren 2011-2015. Syftet med programmet är att stärka stadens långsiktiga miljöarbete och att arbeta för att Helsingborg utvecklas till en miljömässigt hållbar stad.