Medarbetar- och ledarpolicy

Det övergripande syftet för oss som medarbetare och ledare i Helsingborg stad är att tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till stadensinvånare i livets olika skeden. För att lyckas måste var och en av oss ha både viljan och förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt medarbetar- och ledarskap.