Målprogram för Helsingborgs stad 2015-2018

För mandatperioden 2015-2018 har Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet enats om att tillsammans styra Helsingborg. I programmet beskrivs de utmaningar som staden behöver möta samt nycklar för att ta sig an utmaningarna. Huvuddelen av dokumentet presenterar den övergripande inriktningen för stadens verksamheter med sikte på de fem områdena i vision Helsingborg 2035: den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden.