Livskvalitetsprogram

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg ska kunna uppleva god livskvalitet. Det syftar till att skapa och förbättra synliga och osynliga strukturer i vårt samhälle som stärker individen och dennes möjligheter att leva ett gott liv. Arbetet med livskvalitet syftar också till att ställa om individuella beteenden till det långsiktigt bästa för vår gemensamma hållbara utveckling.