Konst i det offentliga rummet

Programmet beskriver hur vi förhåller oss till arbetet med konst i det offentliga rummet i Helsingborgs stad. Arbetet ska bidra till att uppfylla stadens vision om att vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.