Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Konkurrenspolicy

Det övergripande syftet med konkurrensutsättning är att uppnå en ökad mångfald och valfrihet, med rätt kvalitet till lägsta totalkostnad. Därutöver kan konkurrensutsättning utgöra ett effektivt verktyg för kvalitets- och kostnadsstyrning av kommunens verksamhet, genom att den egna verksamheten jämförs och bedöms med omvärlden

I detta syfte skall konkurrensutsättning och alternativa driftsformer (avknoppning, föreningsdrift, driftentreprenader) stimuleras. Målsättningen är att tillföra nya kvaliteter, stimulera entreprenörskap och effektivisera den kommunala verksamheten.