Konkurrenspolicy

Det övergripande syftet med konkurrensutsättning är att uppnå en ökad mångfald och valfrihet, med rätt kvalitet till lägsta totalkostnad. Därutöver kan konkurrensutsättning utgöra ett effektivt verktyg för kvalitets- och kostnadsstyrning av kommunens verksamhet, genom att den egna verksamheten jämförs och bedöms med omvärlden

I detta syfte skall konkurrensutsättning och alternativa driftsformer (avknoppning, föreningsdrift, driftentreprenader) stimuleras. Målsättningen är att tillföra nya kvaliteter, stimulera entreprenörskap och effektivisera den kommunala verksamheten.