Kommunikationspolicy

Denna policy visar inriktning samt ger direktiv för hur vi kommunicerar i Helsingborgs stad. Samtidigt syftar den till att generera värden och lyfta dialogens betydelse både internt och externt.