IT-policy

Denna policy är det styrande dokumentet som klargör omfattning, roller och ansvar för IT-användning inom Helsingborgs stad.