Idrottspolitiskt program 2012

I det idrottspolitiska programmet formuleras vision, långsiktiga mål och strategier för att utveckla idrotten i Helsingborg. Detta för att skapa goda förutsättningar mellan staden och föreningarna.