Handlingsplanen för äldreomsorg 2012-2016

Enligt socialtjänstlagen åligger det kommunerna att upprätta en handlingsplan för äldreomsorgen. Handlingsplanen är ett inriktningsdokument och anger huvudinriktningen för verksamheten under den kommande femårsperioden.