Gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör

I strategin för samarbete mellan Helsingborg och Helsingör pekas prioriterade strategiska insatser ut och en av dessa är att städerna ska ta fram en gemensam planstrategi för planläggning av gemensamma intressen. Planstrategin lyfter fram de områden och frågor som städerna tillsammans ska utveckla för att stärka den långsiktiga utvecklingen.