Finansiella riktlinjer för Helsingborgs stad och Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att inom ramen för finanspolicyn fastställa finansiella riktlinjer för Helsingborgs stad och Helsingborgs stads förvaltning AB (HSF AB). De finansiella riktlinjerna ska förtydliga principerna i finanspolicyn samt ange hur målsättningarna med finansverksamheten ska uppnås.