En sammanbunden stad 2035.

Beskriver samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör med syfte att stärka visionen om en sammanhängande Öresundsregion.