Elbilsstrategi

Helsingborgs stads gemensamma elbilsstrategi i samverkan med representanter från respektive kommun inom Skåne Nordväst. Huvuduppdraget är att öka användningen av elbilar och laddhybrider. Strategin ska utgöra en plattform för kommunerna i Skåne Nordväst att arbeta utifrån så att vi alla strävar åt samma håll och därigenom får synergieffekter.