E-strategi 2012

E-strategin beskriver hur IT ska användas för att hjälpa till att realisera stadens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen. E-strategin tar upp informations- och kommunikationsteknik i vid mening, hur staden med IT kan förbättra sin service för att nå uppsatta mål. Syftet med e-strategin är att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för alla aktörer att agera i samma riktning samt peka ut övergripande steg för att ta oss dit.