Cykelplan

Cykelplanen utgör en del i trafikplanen. ”Trafikplan för staden – en ny syn på morgondagens trafi k i Helsingborg”, och ingår i en serie åtgärder som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar trafikmiljö. Cykelplanen omfattar hela kedjan, från planering till drift och underhåll och innehåller dels ett förslag till huvudnät, dels idéer kring hur staden kan bli bättre på att planera, bygga, förvalta och kommunicera cykeltrafik.