Bostadssociala programmet

Programmet kartlägger stadens bostadssociala insatser för att få en samlad bild av omfattningen. På så sätt kan staden tydliggöra vilka utvecklingsområden och behov som finns kring de bostadssociala frågorna i Helsingborgs stad.