Biblioteksplanen 2007 – 2016

Biblioteksplanen för Helsingborg omfattar ett tioårsperspektiv och ska ses som en färdriktning med långsiktiga mål. Utgångspunkt är dels de förändringar vi kan se i vår omvärld, dels de antaganden vi kan göra om stadens utveckling och dels de strategiska förbättringsområden som pekas ut i bland annat Plan för hållbar utveckling. Tre av de förbättringsområden som staden arbetar med har särskild betydelse för biblioteksplanen: att aktivt motarbeta arbetslösheten, att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor och att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande med möjlighet att behålla ett eget boende.