Avfallsplan 2011-2015

En avfallsplan ska verka för att avfallets mängd och farlighet minskar. Den är kommunens styrande dokument när det gäller avfallshanteringen.