Åtgärdsprogram buller 2014-2018

Programmet redovisar hur staden planerar arbeta med bullerfrågor de närmaste fem åren samt i ett långsiktigt perspektiv. I åtgärdsprogrammet föreslås åtgärder för att minska bullernivåerna med syfte att skapa hälsosamma miljöer för boende, verksamma och besökare i staden.