Arbetsgivarpolicy

I samband med att stadens Personalpolicy reviderades ändrades den till Arbetsgivarpolicy. I Arbetsgivarpolicyn beskrivs stadens förhållningssätt inom fem områden: Kompetensförsörjning och ständig utveckling, Ansvar och samspel, Uppmärksamma och premiera, Lika och olika samt Delaktighet och hälsa. Sammantaget möjliggör dessa områden för Helsingborgs stad att vara en attraktiv, intressant och hållbar arbetsgivare och driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.