Alkohol och drogpolitiskt program 2006-2015

Helsingborgs alkohol- och drogpolitiska program fastställer riktningen i stadens förebyggande arbete då det gäller alkohol och droger. Kommunens mål och strategier är lokala delmål i de nationella och internationella formulerade målen och handlingsplanerna.