Stadens mål

Stadens mål är tvärsektoriella mål som bolagen, nämnderna och förvaltningarna ska arbeta mot.