Program

Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässig. Programmet talar om vad vi vill uppnå och vilka metoder vi vill använda. Programmet har fokus på långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar. Programmet stödjer styrningen på medellång sikt och kopplas samman med den kortsiktiga årliga målstyrningen i styrkort och Helsingborgs stads visions långsiktiga inriktning.