Styrdokument för HSFAB

Här finns styrdokument för Helsingborgs Stads Förvaltning AB. HSFAB är moderbolag i koncernen med de rörelsedrivande bolagen AB Helsingborgshem, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Öresundskraft AB. Läs dotterbolagens bolagsordningar och ägardirektiv.

Se bolagsdiagrammet med de hel- och delägda bolagen i koncernen.

Klicka på bilden för att förstora.