Reglementen för nämnder

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet.

Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.