Föreskrifter och stadgar

Föreskrifterna berör regler för renhållning, hälsoskydd, torghandel, den allmänna ordningen i Helsingborg samt stadgar för stadens olika råd. Föreskrifter och stadgar är beslutade av kommunfullmäktige.