Årsredovisningar och hållbarhetsrapport

Här ligger de senaste årsredovisningarna för de helägda kommunala bolagen i Helsingborgs stad och Hållbarhetsrapport för HSFAB-koncernen.