Ägardirektiv

Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för respektive bolag.

Bolagsstyrning i Helsingborgs stad ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för stadens värdeskapande ägarstyrning av stadens bolag. Dokumentet anger också rollfördelningen mellan de olika organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Helsingborgs Stads Förvaltning AB:s styrelse, bolagsstämmorna och bolagsstyrelserna.

Bolagsstyrning i Helsingborgs stad(pdf)