Kommunens regelverk

Det kommunala regelverket innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Helsingborgs stad.

Kommunens regelverk består av:

  • Reglementen
  • Delegeringsordningar
  • Bolagsordningar
  • Ägardirektiv
  • Föreskrifter
  • Kommunala avgifter